5. RÉSZ

MOTTO: „El kell érnünk, hogy a 21. század első éveire
a lakosság 80 %-a legyen nemdohányzó!”
- „A kihívás nagy, de a tét nagyobb!”

Feladatok, célok:

 1. Meg kell akadályozni a dohányzási járvány terjedését.
 2. A jelenlegi törvényeken szigorítani kell.
 3. Az adópolitikai intézkedéseket következetesen végre kell hajtani, és dönteni kell az így „befolyt” összegek ésszerű felhasználásáról.
 4. Törvényi szabályozás útján meg kell tiltani az önkiszolgáló üzletekben történő cigarettaforgalmazás lehetőségét, a dohánytermékeknek magánszemélyek címére postai úton való küldését.
 5. Intézkedéseket kell foganatosítani a dohányárú-csempészés megakadályozására.
 6. Érvényt kell szerezni a dohánytermékek reklámozását tiltó rörvényi rendelkezéseknek.
 7. Ellenőrizni kell a dohányzási magatartást szabályozó rendelkezések végrehajtását az egészségügyi és oktatási intézményekben, a munkahelyeken, az üzemekben, állami hivatalokban, középületekben, közlekedési eszközökön, a zárt légterű rendezvényeken, kulturális és sport eseményeken, a vendéglátói egységekben, kávéházakban, a közellátási üzlethálózat részlegein, gyűléseken, konferenciákon és általában a több ember tartózkodási helyéül szolgáló helyiségekben.
  NB.:A dohányzók csak úgy hódolhassanak szenvedélyüknek - a kijelölt dohányzó helyiségekben -, hogy magatartásukkal kellemetlenséget, kárt, egészségkárosodást másnak, másoknak ne okozzanak!
 8. Meg kell találni annak a módját, hogy a színházakban, mozikban, művelődési házakban, kulturközpontokban csak a kijelölt helyiségekben lehessen dohányozni.
 9. Növelni kell az egészségügyi oktató-nevelő munkát az iskolákban a dohányzás mellőzése érdekében. - Meg kell óvnunk fiataljainkat a dohányzástól!
 10. A felnőttek részére tájékoztató, ismereteket közlő kiadványok terjesztésével, téma-irányos előadások szervezésével egyértelművé kell tenni a dohányzás egyéni, társadalmi, gazdasági károsságát.
 11. Segíteni kell a ma még dohányzókat újabb tanácsadók és leszoktató kurzusok szervezésével, megfelelő módszerek és gyógyszerkészitmények alkalmazásával, ezen utóbbiak választékának bővitésével, hogy végleg lemondhassanak káros szenvedélyükről.
 12. El kell érni, hogy a vezető beosztásúak: orvosok, pedagógusok, tanítók, tanárok, nevelők, képviselők, a kormánytagok, egyházi vezetők, az állami és civil szervezetek irányítói, a kulturális élet reprezentánsai, a sportvezetők, a honvédség, a rendőrség irányítói, a pártok, a szakszervezetek és más testületek tudatformálói: népszerűsítsék a nemdohányzó életformát és tevékenykedjenek egészségkulturánk emelése, az egészséges életmód-minták terjesztése érdekében.
 13. Szükséges, hogy a tömegtájékoztatási eszközök - feladatkörükből eredően - tevékenységük során támogassák a dohányzás elleni programokat s működjenek közre a lakosságnak az egészséges életmódra való nevelésében. /NB.: a televízióban a szereplők, az egyéni előadók vagy csoportos beszélgetések résztvevői adás közben ne dohányozzanak!/.


ÉPÍTSÜNK EGY DOHÁNYZÁSMENTES VILÁGOT!

Vissza | Előző | Következő | English version